top of page
 • Talent Trade

ZZP'en en de Wpbr

Particuliere beveiligingsorganisaties bewaken de veiligheid van personen en goederen en waken tegen verstoring van orde en rust op terreinen en in gebouwen. Recherchebureaus doen onderzoek in opdracht van particulieren en bedrijven. Kijk voor een beschrijving in de Wpbr.


Beide hebben een vergunning nodig. Daarnaast heeft de formele leidinggevende toestemming nodig van de minister voor Rechtsbescherming om het werk te mogen doen. Dat geldt ook voor personen die het beleid voor het personeel en het bedrijf bepalen. Lees meer op de pagina Toestemming leidinggevenden. De medewerkers van het bedrijf - ook het personeel dat geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht - hebben toestemming nodig van de korpschef. Bekijk de informatie op de pagina Toestemming voor medewerkers. Voor sommige zaken moet je dus bij Justis zijn en voor andere bij de korpschef van de Nationale Politie.

Justis

 • Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Deze kun je digitaal aanvragen.

 • Justis screent de leidinggevenden en beleidsbepalers, van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en beoordeelt hun aanvragen voor toestemming.

 • Justis beoordeelt of de uniformen van de beveiligers aan de regels voldoen.

Als leidinggevenden naast hun leidinggevende taken beveiligings-of recherchewerk uitvoeren, dan hebben ze ook een toestemming voor ‘medewerker’ nodig van de korpschef (zie hieronder). Zij moeten daarvoor aan de opleidingseisen voldoen.

Korpschef

 • De korpschef screent de medewerkers en beoordeelt hun aanvragen voor toestemming.

 • Medewerkers hebben een legitimatiebewijs nodig. Dit vraag je aan bij de korpschef.

Meer informatie vindt je op de website van de politie.


Voor de verschillende beroepen in de beveiligings- en recherchebranche gelden de volgende opleidingen.

 • Beveiligers zonder uniform moeten, naast het verplichte diploma, een extra diploma hebben, zie hieronder.

  • Persoonsbeveiligers: het Certificaat Persoonsbeveiliging van Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB), een diploma Beveiligingsmedewerker, differentiatie persoonsbeveiliger van SVPB of een erkenning van beroepskwalificaties.

  • Winkelsurveillanten: het Certificaat Winkelsurveillance van SVPB, een diploma Beveiligingsmedewerker differentiatie Winkelsurveillant van SVPB of een erkenning van beroepskwalificaties.

 • Horecaportiers: diploma Horecaportier van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca, de Stichting Nationaal Onderwijscentrum van de bedrijfstak Horeca of een erkenning van de beroepskwalificaties.. De algemene opleiding tot beveiliger volstaat ook (diploma Beveiliger van de SVPB).

 • Voetbalstewards: certificaat Voetbalsteward van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) dan wel een erkenning van beroepskwalificaties. De algemene opleiding tot beveiliger volstaat ook (diploma Beveiliger van de SVPB).

 • Particulier rechercheurs: diploma Particulier onderzoeker van de SVPB of een erkenning van beroepskwalificaties.

 • Evenementenbeveiligers: certificaat Event Security Officer van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere beveiligingsorganisaties of een erkenning van beroepskwalificaties. De algemene opleiding tot beveiliger volstaat ook (diploma Beveiliger van de SVPB).

Zoals je kunt lezen is het tegen de wet om zonder de juiste vaardigheden en vereisten als ZZP beveiliger aan de slag te gaan.


bron: justis.nl

 

Wist je dat Talent Trade naast flexibel inzetbare zzp'ers ook werving en selectie kan verzorgen? Zo kun je op gemakkelijke wijze je huidige team uitbreiden zonder veel geld kwijt te zijn. Neem contact met ons op.

6 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page